สวัสดียินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม iSteelThai เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนฟรี

กฎกติกาของผู้ขาย

 

กฎการซื้อขายของผู้ขาย


"กฎการซื้อขายผู้ขาย"("กฎการขายผู้ขาย")ฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ I Steel Thai E-CommerceCo.,Ltd.สำหรับการจัดซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการเสริมที่เกี่ยวข้อง


โปรดอ่านกฎนี้อย่างรอบคอบคุณควรอ่านเนื้อหาของกฎด้วยแบบอักษรตัวหนาหลังจากที่คุณคลิกปุ่ม"การลงทะเบียนแบบสมบูรณ์"กฎนี้จะถือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย


บทที่1ทั่วไป


1.1.กฎเหล่านี้ใช้กับการซื้อและขายผลิตภัณฑ์เหล็กเช่นของแพลตฟอร์ม I Steel Thai(www.isteelthai.com)(ต่อไปนี้จะเรียกว่า"แพลตฟอร์ม")


1.2.ผู้ขายประกาศต่อสาธารณชนเกี่ยวกับทรัพยากรผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อได้บนแพลตฟอร์ม


1.3.เวลาทำการ:


1.3.1.เวลาเปิดทำการของผู้ขายคือวันทำงาน08:30-12:00น.13:00-17:30หากคุณไม่ได้ใช้โหมดนี้คุณสามารถปรับได้ตามตัวเลือกแพลตฟอร์มวันรุ่งขึ้นหลังจากการปรับค่าใช้จ่ายมีผลบังคบใช้


1.3.2.สามารถขายทรัพยากรที่ขายได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการที่ผู้ขายกำหนดโดยในช่วงนอกเวลาทำการทรัพยากรสำหรับการเรียกดูเท่านั้นและไม่สามารถซื้อได้


1.3.3.สำหรับใบสั่งซื้อที่เกิดขึ้นหลัง17:30ทุกวันระยะเวลาการชำระเงินของผู้ซื้อจะล่าช้าโดยอัตโนมัติภายใน1วันทำการ


1.3.4.เวลาทำการที่ผู้ขายกำหนดให้ใช้ได้สำหรับแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ทั้งหมด


1.4.ผู้ขายตกลงและยอมรับเงื่อนไขของกฎการซื้อขายของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย


บทที่2การตีความคำสามัญ


2.1.คลังสินค้า:

หมายถึงสถานที่เฉพาะที่ผู้ขายและผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นผลิตภัณฑ์เหล็กที่จดทะเบียนในแพลตฟอร์มจะถูกจัดเก็บหรือจะจัดเก็บไว้ต้องมีคุณสมบัติในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแบ่งออกเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนและคลังสินค้าที่ไม่ได้ทำสัญญาตามที่ระบุว่ามีการทำสัญญากับแพลตฟอร์ม


2.2.ProtocolWarehouse:หมายถึงคลังสินค้าที่สามารถลงนามในสัญญาจัดเก็บข้อมูลกับแพลตฟอร์มเพื่อยอมรับกฎที่เกี่ยวข้องของแพลตฟอร์ม


2.3.คลังสินค้าที่ไม่ได้รับการว่าจ้าง:หมายถึงคลังสินค้าอื่นที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจัดเก็บกับแพลตฟอร์ม


2.4.spot:หมายถึงผู้ขายในแพลตฟอร์มที่จะขายผลิตภัณฑ์เหล็กที่ได้รับการจัดส่งในคลังสินค้า


2.5.การเสนอราคา:หมายถึงวิธีการขายที่ผู้ขายกำหนดให้แหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในพื้นที่การประมูลและทำการประมูลแหล่งข้อมูลที่มีการระบุไว้โดยผู้ซื้อหลายรายภายในเวลาที่กำหนดสำหรับกฎที่เฉพาะเจาะจงโปรดดูที่"กฎการทำธุรกรรมการเสนอราคา"ที่เผยแพร่โดยแพลตฟอร์ม


2.6.ร่าง:สัญญาที่มีการจัดตั้งขึ้นแต่ยังไม่มีผล


2.7.ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม:เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม


2.8.สัญญามีการจัดตั้งขึ้น:หลังจากที่ผู้ซื้อยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการซื้อและการแสดงรายการสินค้าในตะกร้าสินค้าถูกต้องแล้วสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กจะมีขึ้นพร้อมๆกันและสัญญายังไม่มีผลบังคับใช้


2.9.สัญญามีผลบังคับใช้คือสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขที่ถูกต้องหลังจากที่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วสัญญาซื้อขายเหล็กและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กมีผลบังคับใช้ในเวลาเดียวกันหรือที่เรียกว่า"คำสั่งซื้อ“สำหรับกฎการซื้อขายศึกษาได้จากบทที่3ของกฎนี้


2.10.ประกาศแพลตฟอร์ม:หมายถึงข้อกำหนดที่จำเป็นของแพลตฟอร์มเช่นกฎหมายและข้อบังคับสภาวะตลาดการวางแผนแพลตฟอร์มโดยรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องฟังก์ชันที่มีอยู่ของแพลตฟอร์มเป็นต้นสำหรับข้อตกลงนี้กฎแพลตฟอร์มคู่มือการให้บริการและสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแพลตฟอร์มคำแนะนำการประชาสัมพันธ์


2.11.กฎของแพลตฟอร์ม:หมายถึงกฎการซื้อขายที่กำหนดโดยแพลตฟอร์มตามข้อบังคับที่บังคับเช่นกฎหมายและข้อบังคับสภาวะตลาดการวางแผนแพลตฟอร์มโดยรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อตกลงการลงทะเบียนผู้ใช้กฎการซื้อขายผู้ขายและการซื้อกฎการซื้อขายหลักเกณฑ์การชำระเงินคืนผู้ขายและกฎการซื้อขายการประมูล


2.12.ความขัดแย้งเกี่ยวกับกฎระเบียบ:ในเวลาเดียวกันถ้ากฎของแพลตฟอร์มการประกาศแพลตฟอร์มและเนื้อหาของสัญญาไม่สอดคล้องกันประสิทธิภาพจะถูกกำหนดจากสูงสุดไปต่ำสุดตามลำดับต่อไปนี้:การประกาศแพลตฟอร์ม,สัญญา,กฎแพลตฟอร์ม


บทที่3การจัดส่งทรัพยากร


3.1.ผู้ขายจะต้องส่งมอบและนำทรัพยากรที่ขายได้ออกไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของแพลตฟอร์มผู้ขายสามารถวางและถอดถอนการดำเนินการได้ทุกเมื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาจัดส่งและการนำออกให้ประกาศใช้เว็บไซต์แพลตฟอร์มจะมีผลบังคับใช้


3.2.ผู้ขายต้องรับประกันความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ขายได้ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มรวมถึงชื่อปริมาณคุณภาพราคามาตรฐานทางเทคนิคของการจัดหาคลังสินค้าการจัดเก็บเวลาในการผลิตฯลฯและสามารถให้การรับประกันหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้คำแนะนำหากข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรไม่สอดคล้องกับการรับประกันหรือคู่มือคุณภาพโปรดระบุอย่างชัดเจนว่าหากข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการจัดหาข้อมูลที่เป็นเท็จแพลตฟอร์มนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามความรับผิดชอบของผู้ขายรวมถึงรายการต่อไปนี้การหักคะแนนโดยอัตโนมัติการลดระดับการชำระเงินทรัพยากรที่อยู่นอกชั้นวางการรับการรับประกันเงินฝากและชุดมาตรการลงโทษ


3.3.แพลตฟอร์มการอนุมัติผู้ขายจะจำกัดสินค้าในช่วงที่ผู้ขายวางทรัพยากรไว้ในแหล่งข้อมูลและผู้ซื้อซื้อสัญญาซื้อขายรวมทั้งรายการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ายืนยันเจ้าของโอนอัตโนมัติและให้สิทธิ์แพลตฟอร์มในการสื่อสารและแสดงผ่านคลังสินค้าที่มีทรัพยากรอยู่ผู้ขายและคลังสินค้าเห็นด้วยกับข้อมูลค่าธรรมเนียมการเก็บค่าธรรมเนียมขาออกเป็นต้นหลังจากสัญญาซื้อมีผลผู้ขายอนุญาตให้แพลตฟอร์มโอนโดยอัตโนมัติและแพลตฟอร์มมีสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้ขายร่วมมือกับคลังสินค้าการประสานงานเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้อง


3.4.ก่อนที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้าจะตกเป็นภาระของผู้ขายผู้ขายต้องชำระเงินแบบออฟไลน์ไปที่คลังสินค้าหรือจ่ายผ่านแพลตฟอร์มหากผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากการขายสินค้าและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้ขายผู้ขายจะถือว่าผิดนัดแพลตฟอร์มอาจใช้มาตรการต่างๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการหักเครดิตภายหลังการลดอันดับการบล็อกบัญชีและการรักษาสิทธิในการติดตามความรับผิดของผู้ขายต่อไป


หมวด4การชำระเงิน


4.1.การสร้างใบสั่ง


4.2.คำสั่งซื้อมีผลบังคับใช้


4.2.1.การชำระเงินจะสำเร็จหลังจากใบสั่งซื้อมีผลผู้ขายสามารถพิมพ์สัญญาการขายด้วยตนเองแพลตฟอร์มจะสร้างสัญญาการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกฎหมายและถูกต้องโดยอัตโนมัติตามแม่แบบสัญญาที่ระบุโดยแพลตฟอร์มคู่สัญญาเป็นแพลตฟอร์มและผู้ขายสัญญาจะยังคงอยู่ในแพลตฟอร์มและคู่สัญญาไม่จำเป็นต้องเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหากสัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามได้เนื่องจากเหตุผลของผู้ขายผู้ขายจะต้องรับผิดต่อการผิดสัญญา


4.2.2.หากผู้ซื้อซื้อทรัพยากรหลังจากการชำระเงินผู้ขายจะไม่สามารถจัดรายการสินค้าที่ถูกต้องบนแพลตฟอร์มวางสินค้าไปยังคลังสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งอันเนื่องมาจากเหตุผลของผู้ขาย(รวมทั้งก้อนบางส่วนและไม่มีสินค้า)หลังจากที่ผู้ขายและผู้ขายยืนยันว่าเป็นจริงผู้ซื้อจ่ายเงินตามประเภทของใบสั่งซื้อโดยผิดนัดและจำนวนเงินในการสั่งซื้อคือ20,000บาทแพลตฟอร์มนี้มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการลงโทษเช่นการหักคะแนนลดระดับการลดทรัพยากรการจำกัดการแขวนสินค้าและการรับเงินมัดจำ


4.2.3.แพลตฟอร์มมีสิทธิ์ในการสุ่มตัวอย่างวัตถุทางกายภาพของคำสั่งซื้อก่อนใบสั่งซื้อจะมีผลถ้ามีการตรวจสอบคลังสินค้าไม่มีสินค้าและแพลตฟอร์มมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดสัญญาผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาการตรวจทาน


4.3.หลังจากการจัดส่งสินค้าเสร็จสิ้นผู้ขายจะจัดส่งใบแจ้งหนี้และค่าธรรมเนียมการจัดเก็บไปยังแพลตฟอร์มภายในเวลาที่กำหนดการค้างชำระจะทำให้การจัดระดับดาวของซัพพลายเออร์ลดลงและส่งผลกระทบต่อโหมดการชำระเงินของผู้ขายโปรดดูรายละเอียดจาก"การให้คะแนนที่ผู้ขายคืน"กฎ."


4.4.ในแง่ของความเป็นจริงว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มการค้าอีเลคทรอนิคส์แบบเหล็กของบุคคลที่สามที่เป็นกลางอย่างสมบูรณ์สัญญาระหว่างผู้ขายกับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มและผู้ซื้อเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังนั้นผู้ขายเพียงใบแจ้งหนี้แพลตฟอร์มจะแสดงใบรับรองการชำระภาษีและยืนยันแพลตฟอร์มหลังจากที่แพลตฟอร์มถูกต้องแล้วคุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อได้


บทที่5การคัดค้านผลิตภัณฑ์


5.1.การปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียกร้องค่าชดเชยระหว่างผู้ขายและแพลตฟอร์มสำหรับการคัดค้านเชิงคุณภาพว่าผู้ขายได้ออกใบแจ้งหนี้การขายไปยังแพลตฟอร์มหลังจากเซ็นสัญญาการอ้างสิทธิ์แล้วแพลตฟอร์มจะส่งจดหมายแจ้งให้ผู้ขายทราบผู้ขายจะออกใบกำกับสินค้าสีแดงตามข้อกำหนดของหนังสือแจ้งสีแดงและส่งไปที่แพลตฟอร์มและคืนเงินให้กับบัญชีที่กำหนดให้เป็นแพลตฟอร์มการคัดค้านด้านคุณภาพของใบกำกับการขายไม่ได้ออกให้กับแพลตฟอร์มหลังจากลงนามในข้อตกลงการอ้างสิทธิ์ผู้ขายได้คืนเงินโดยตรงแพลตฟอร์มไปยังบัญชีที่กำหนดไว้ของแพลตฟอร์มสำหรับการคัดค้านคุณภาพของวิธีการคืนสินค้าภายใน5วันทำการหลังจากได้รับเงินคืนแพลตฟอร์มจะส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายและดำเนินการโอนสินค้าเสร็จสิ้น


5.2.การสิ้นสุดการคัดค้าน


5.2.1หลังจากที่ผู้ขายและผู้ซื้อกรอกข้อมูลการคืนสินค้าหรือเรียกร้องค่าเสียหายแล้วการคัดค้านด้านคุณภาพจะสิ้นสุดลง


5.2.2.หลังจากสิ้นสุดการคัดค้านเรื่องคุณภาพผู้ขายและผู้ซื้อจะไม่สามารถคัดค้านเรื่องเดียวกันได้อีก


5.3.การจัดการค่าเริ่มต้นของผู้ขายในระหว่างการดำเนินการคัดค้านด้านคุณภาพในขั้นตอนการจัดการเรื่องการคัดค้านเรื่องคุณภาพฝ่ายที่เกี่ยวข้องของการคัดค้านแพลตฟอร์มจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านธุรกิจในด้านต่างๆเช่นความถูกต้องของข้อมูลการลงนามในข้อตกลงการเรียกร้องการโอนสิทธิในสินค้าการประมวลผลทางการเงินและการคืนเงินไปยังแพลตฟอร์ม(การอ้างสิทธิ์ผลตอบแทน)การคัดค้านในการดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจความรับผิดของผู้ขายสำหรับการละเมิดสัญญารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนโหมดการชำระเงินแบบแพลตฟอร์มการปรับลดรุ่นการปิดกั้นบัญชีและหักค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติ


บทที่6ความรับผิดต่อการผิดสัญญา


6.1.หลังจากที่ผู้ซื้อผิดนัดหากผู้ซื้อชำระเงินผู้ขายจะได้รับการละลายเพิ่ม"วิธีการชำระเงินและบัญชีการชำระเงินเริ่มต้น"หลังจากที่ผู้ซื้อชำระค่าเสียหายที่ได้รับการชำระบัญชีแพลตฟอร์มจะให้ความเสียหายแก่บัญชีผู้ขายของผู้ขายในรูปของSpot


6.2.หลังจากผู้ซื้อผิดนัดผู้ขายอาจเลือกที่จะสละสิทธิ์เรียกร้องหากผู้ขายเลือกที่จะสละสิทธิ์เรียกร้องบัญชีของผู้ซื้อจะถูกละลายโดยอัตโนมัติ


6.3หากผู้ซื้อซื้อการชำระเงินจุดขายผู้ซื้อจะไม่สามารถชำระเงินรายการสินค้าที่ถูกต้องของผู้ซื้อไปยังคลังสินค้าที่กำหนดได้เนื่องจากเหตุผลของผู้ขายหลังจากที่แพลตฟอร์มและผู้ขายยืนยันว่าเป็นความจริงผู้ขายจะชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อตามประเภทของการผิดนัดของใบสั่งจำนวนเงินที่ต้องชำระ20,000บาทเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชำระบัญชีผู้ซื้อสัญญาว่าหลังจากได้รับความเสียหายจากการชำระบัญชีจะไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆให้กับแพลตฟอร์มและผู้ขายสำหรับการผิดสัญญาแพลตฟอร์มมีสิทธิที่จะดำเนินการชุดบทลงโทษสำหรับผู้ขายที่ผิดนัดแต่ไม่จำกัดเพียงการหักคะแนนลดระดับทรัพยากรและการเก็บเงินโดยอัตโนมัติ


6.4.คำสั่งซื้อโดยตรงของสัญญาที่สร้างขึ้นโดยตรงจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันและผู้ซื้อจะไม่รับผิดต่อการผิดสัญญา


บทที่7อนุสัญญาอื่นๆ


7.1.หากสัญญาไม่สามารถบรรลุผลได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยฝ่ายผิดนัดจะไม่รับผิดต่อการผิดสัญญา


7.2.วันที่ที่กล่าวถึงในกฎเหล่านี้เป็นวันตามปฏิทินตั้งแต่เวลา00:00น.ถึง23:59:59น.ในวันเดียวกันและไม่รวมวันหยุด


7.3.ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาหากการเจรจาล้มเหลวให้ยื่นต่อศาลที่บริษัทISteelThaiลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหา


7.4.กฎนี้จะมีผลเมื่อผู้ขายคลิก"CompleteRegistration"และแพลตฟอร์มจะยังคงตีความได้ถูกต้อง